Vi tar ansvar
gjør du.....


Ulefos Jernværk AS har utarbeidet et miljøregnskap. Selskapet er også miljøsertifisert etter ISO 14001 som krever at vi som produsent arbeider kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning. Vi har kartlagt bedriftens miljøpåvirkning og utformet et miljøforbedringsprogram.

Våre miljø valg er:
Vi benytter hovedsakelig skrotjern i produksjonen
Vi bruker miljøvennlig energi i form av vannkraft
Vi stiller høye krav til arbeidsmiljø og sikkerhet
Vi benytter kun miljøvennlig maling i produksjonen
Revisjon av underleverandører inkl. ytre miljø


Eksempel på CO2 utslipp på Ulefos produkt kontra import:
Utslipp fra forbruk av elektrisk energi settes til 0 ettersom Ulefos Jernværk har eget kraftverk som forsyner produksjonen.
CO2 utslipp på lokk og ramme Ø600 mm fra Ulefos Jernværk:

Produksjon               4,70 kg. CO2 (0,048kg Co2 per kg jern)
Transport                 0,81 kg. CO2 (til København)
Samlet dokumentert
miljøbelastning         5,51 kg. CO2

CO2 utslipp på lokk og ramme Ø600 mm fra Kina:

Produksjon *                                                                                                
Transport alene         28,33 kg. CO2
* Tall fra Gjuteriforeningen i Sverige viser at et gjennomsnitt av de 10 beste støperiene i Europa med Kupolovnsdrift har et utslipp på 330 kg Co2 pr tonn smeltet jern,
d.v.s 6 ganger høyere utslipp enn Ulefos Jernværk.

NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.