"Hvor kommer kumlokkene fra?"

Hvor viktig er de etiske retningslinjene i valget av leverandør? Tendensen både her hjemme og internasjonalt viser stigende forventninger til at private og offentlige virksomheter tar samfunnsansvar i leverandørkjeden på alvor. Offentlig og privat sektor kjøper inn produkter fra fjern og nær. Produkter vi knapt legger merke til, men som er helt avgjørende for at samfunnet fungerer slik vi forventer. Kumlokk er bare ett eksempel. Under hvilke forhold slike produkter blir laget, tenker de fleste av oss sjelden på.     

Hvilke produkt ville du valgt?
- om de så nøyaktig like ut og hadde samme pris, men….
Den ene var laget av arbeidere som hadde fått en anstendig lønn og jobbet under ansvarlige forhold, mens det andre ble produsert av et selskap som ikke behandlet sine ansatte slik?  De fleste av oss vet vel svaret på det.
I følge IEH (Initiativ for etisk handel) setter stadig flere bedrifter etisk handel på dagsorden og ønsker aktivt å bidra til en bedre etisk innkjøpsstrategi. Både private og offentlige bedrifter etterspør stadig oftere råd om hvordan de skal stille riktig etiske innkjøpskrav.

-Bryr vi oss?
Å være tidlig ute tror vi blir et konkurransefortrinn.
Hvorfor ikke stille krav til oss leverandører når det gjelder etiske regler for våre ansatte.  

Hvor viktige er de etiske retningslinjene i valget av leverandør?
I følge Soria Moria- erklæringen bør ”offentlige virksomheter gå foran og være ansvarlige forbrukere som etterspør miljøvennlige varer som er tilvirket etter høye etiske standarder”. I Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar fra januar 2009 slår regjeringen fast at ”det offentlige bør stille krav til sine leverandører om overholdelse av grunnleggende etiske krav”. Hva med å stille krav til oss leverandører,i hele verdikjeden? Uansett hvor vanskelig det kan være å få oversikt over produksjonsforhold på utenlandske fabrikker, bør vi vite HVA og AV HVEM vi handler.

Norwatch
- Kommunene er blanke på etikk. Ingen spør om kumlokket på kommunetorget er produsert under forsvarlige forhold. Det offentlige setter høye krav til støperier i Norge, og kjøper deretter billige stålprodukter fra lavkostland. Les mer

Se J. Adams Huggins for New York Times, sin historie da han tok “utfordringen” og fulgte et kumlokk i New Yorks gater tilbake til dets opprinnelse.

Link til film

NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.