Kontaktinformasjon konsernledelse og fabrikk:

Ulefos Jernværk AS
Postboks 24 - 3831 Ulefoss
Jernværksvn. 12 - 3830 Ulefoss

Telefon: 35 94 96 00 - Faks: 35 94 96 01

Avdeling:  
Emne:
Epost melding:
Avsenders epost:    
NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.