Montering av firkantrammer

Store firkantrammer krever særlig oppmerksomhet ved montering, slik at man unngår kostbart vedlikehold.

Flytende ramme for trekkekummer skal monteres i min. 5 cm godt komprimert asfalt på alle fire sider.
Husk å fjerne grus, sand eller andre urenheter fra kumtoppen.
Asfalten skal ha full kontakt med betongkummen.
Rammen skal valses på plass i varm asfalt, som er pakket forskriftsmessig under bæreflensen slik at den ligger helt jevnt med veidekket. For at asfalten skal få tilstrekkelig bærevne må den komprimeres lagvis, max 5cm av gangen.
Justeringsskruer medfølger slik at rammen kan settes i riktig høyde før man pakker asfalt under flensen. Husk å fjerne disse før rammen valses på plass. Før valsing bør rammen ligge med en viss overhøyde i forhold til ferdig veidekke.
Asfalt fjernes fra lokk og ramme, husk at også nøkkelhull/spetthull skal være fri for asfalt, bruk UN/ISA-propper.

 

NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.