Montering av flytende kumrammer

Flytende kumrammer må monteres riktig hvis man vil unngå ulemper og unødvendige utgifter.

 
Ufravikelige regler

 • Flytende rammer skal ”flyte” i min. 10 cm. asfalt.
 • Fjern først grus og sand fra kumtoppen. Asfalten skal ha full kontakt med betongringen.
 • Flytende rammer skal valses på plass i varm asfalt som er pakket forskriftsmessig under bæreflensen.
 • Flytende rammer skal ligge helt jevnt med veidekket.
 • Legg en stoppring på rammeskjørtet. Ringen hindrer grus og asfalt fra å trenge ned i kummen i anleggstiden.

Nødvendige forberedelser

 • Kummene må bygges slik at det alltid blir plass til min. 10 cm asfalt.
 • En grei regel er å stille krav om at den ferdige kumhalsen skal ha en total høyde på min. 250 millimeter og maks. 500 millimeter.

Gode råd

 • Bruk ALUSTAR støtteringer eller ULEFOS AS-ring slik at betongringene ikke blir forskjøvet og skadet i anleggstiden.
 • Bruk Flette Lise i anleggstiden. Flette Lise erstatter gruslaget og fjernes først når rammen skal asfalteres på plass. Man unngår også skader på betongelementene når Flette Lise anvendes.

Kontroll

 • Når anleggseieren stiller bestemte krav til kvalitet, må utførelsen kunne kontrolleres før jobben godkjennes.
 • Flytende kumrammer må derfor ha kontrollåpninger i rammeskjørtet for at det ferdige arbeidet skal kunne kontrolleres. Da kan man se:
 • at rammen flyter i min. 10 cm asfalt
 • at det ikke er grus på kumtoppen
 • at det er benyttet stoppring
NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.