Montering av gategods generelt
Store summer kan spares inn på vedlikehold ved å følge et enkelt opplegg for riktig montering av gategods.


De viktigste årsakene til at flytende rammer ikke funksjonerer som de skal er:
- Rammene monteres med for tynt asfaltlag mellom betong og rammeflens.
- Grusmasser blir ikke fjernet fra betongtoppen når første lag asfalt legges.
- Det blir slurvet når asfaltmassen skyfles under rammeflensen.
- Varm asfaltmasse faller inn i kummen på grunn av for stor klaring mellom betongring og støpejernsmasse.
- Det blir slurvet når rammene valses ned.


Husk følgende:
- Kumramme og slukramme skal ligge helt jevnt med veibanen.
- Kumramme og slukramme skal ha minst 10 cm homogent asfaltlag under rammeflensen.
- Lokkets overflate, spetthull og riståpning skal renses for asfalt.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om montering og justering av kumrammer.

NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.