I 2011 fikk Norge Rundt laget et eget kumlokk med programmets logo på, i forbindelse med sitt 35-årsjubileum. Mosjøen vant konkurransen om å få kumlokket lagt ned i Storgata - strategisk plassert midt i Norge.
Se film fra Norge Rundt
NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.