En ny generasjon kumlokk
Spesielt utviklet for overvåking av vannstanden i kummer uten nettbasert strømtilførsel:


NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.