LOKK

NST-1992 m/logo 
Lokk med tette (pinnesikre) spetthull og komm.våpen/logo.
NRF nr:3302424
Belastingsklasse:D 400
UNUP-60 A 
Helt tett lokk med nøkkelhull og gummipakning.
NRF nr:3302506
Belastingsklasse:F 900
UTPL-40 
Selvlåsende lokk med polyuretan-pakning. Med helt tette spetthull.
NRF nr:3302625
Belastingsklasse:D 400
UNUP-80 A - sentrisk hull 
Lokk i seigjern med gummipakning og sentrisk hull.
NRF nr:3302569
Belastingsklasse:D 400
UT-15 "Polygon"  
Lokk merket "polygon" for ramme UF-15.
NRF nr:3302597
Belastingsklasse:D 400
UTPL-40 
Selvlåsende lokk med polyuretan-pakning. Med helt tette spetthull.
NRF nr:3302625
Belastingsklasse:D 400
UTL-31,5 Wavin 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull.
NRF nr:3302613
Belastingsklasse:D 400
UTPL-40 
Selvlåsende lokk med polyuretan-pakning. Med helt tette spetthull.
NRF nr:3302625
Belastingsklasse:D 400
NST- F900 
Lokk med tette spetthull for 90 tonns belastning.
NRF nr:3302423
Belastingsklasse:F 900
NSTL-F900 
Selvlåsende lokk i seigjern, med høyt skjørt for ekstra sikkerthet.
NRF nr:3302418
Belastingsklasse:F900
UNUP-60 A 
Helt tett lokk med nøkkelhull og gummipakning.
NRF nr:3302506
Belastingsklasse:D 400
UNUP-60A med vrilås 
Helt tett lokk med nøkkelhull, gummipakning og 3 stk. vrilåser.
NRF nr:3302507
Belastingsklasse:D 400
UNUP-60 B 
Helt tett lokk, med nøkkelhull og gummipakning.
NRF nr:3302512
Belastingsklasse:B 125
UNUP-60C 
Helt tett lokk, med nøkkelhull og gummipakning.
NRF nr:3302517
Belastingsklasse:A 15
UNUPL-60 AU 
Selvlåsende helt tett lokk med nøkkelhull og gummmipakning.
NRF nr:3302508
Belastingsklasse:D 400
UT-60 A 
Lokk med tette (pinnesikre) spetthull.
NRF nr:3302489
Belastingsklasse:D 400
UTUP-60 A 
Lokk med tette (pinnesikre) spetthull og gummipakning.
NRF nr:3302495
Belastingsklasse:D 400
UTUP-60 B 
Lokk med tette (pinnesikre) spetthull og gummipakning.
NRF nr:3302501
Belastingsklasse:B 125
UTUPL-60 AU 
Selvlåsende lokk med tette (pinnesikre) spett hull og gummipakning.
NRF nr:3302497
Belastingsklasse:D 400
ISO-AS 
Isolert underlokk i ekstrudert polystyren.
NRF nr:3302821
Belastingsklasse:
NSTT-1992/iso 
Isolert lokk med helt tette spetthull.
NRF nr:3302411
Belastingsklasse:D 400
NSTTPU/iso 
Isolert lokk med helt tette spetthull og pakning i polyuretan.
NRF nr:3302412
Belastingsklasse:D 400
UNUP-60Aiso 
Isolert kumlokk med nøkkelhull og pakning.
NRF nr:3302523
Belastingsklasse:D 400
UNUP-80 A/ iso 
Isolert lokk med nøkkelhull og pakning.
NRF nr:3302573
Belastingsklasse:D 400
UTL-40 
Selvlåsende lokk med tette (pinnesikre) spetthull.
NRF nr:3302624
Belastingsklasse:D 400
T-20L 
Selvlåsende lokk, med pinnesikkert spetthull merket Pipelife.
NRF nr:3302638
Belastingsklasse:D 400
UTL-40 Pipelife 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull.
NRF nr:3302632
Belastingsklasse:D 400
UTL-31,5 Pipelife 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull.
NRF nr:3302618
Belastingsklasse:D 400
UTL-31,5 LS 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull.
NRF nr:3302616
Belastingsklasse:D 400
UTL-40 Wavin 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull. Tilpasset UFL-40 Wavin.
NRF nr:3302632
Belastingsklasse:D 400
UTL-600 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull, tilpasset ramme UFL-600.
NRF nr:3302636
Belastingsklasse:D 400
UTPL-31,5 Wavin 
Selvlåsende lokk med polyuretanpakning, og helt tette spetthull.
NRF nr:3302634
Belastingsklasse:D 400
UNUP-80A  
Helt tett lokk med gummipakning og nøkkelhull.
NRF nr:3302567
Belastingsklasse:D 400
UNUP-80 A m/vrilås  
Helt tett lokk m/gummipakning og 3 stk. vrilåser.
NRF nr:3302568
Belastingsklasse:D 400
UNUP-80 F900 
Helt tett lokk med gummipakning og nøkkelhull for 90 tonns belastning.
NRF nr:3302571
Belastingsklasse:F 900
UTPL-80 Lokk 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull og pakning.
NRF nr:3302565
Belastingsklasse:D 400
UT-10 
Lokk for ramme UF-10 (stoppekranboks).
NRF nr:3302591
Belastingsklasse:D 400
UT-15 
Lokk for ramme UF-15 (stoppekranboks).
NRF nr:3302596
Belastingsklasse:D 400
UT-20 "gass" 
Lokk for ramme UF-20 og UK-20. Lokket er merket med "gass".
NRF nr:3302599
Belastingsklasse:D 400
UT-25 
Lokk for ramme UF-25, eller for bruk i NSTPL m/sentrisk hull.
NRF nr:3302611
Belastingsklasse:D 400
UTL-30 
Selvlåsende lokk med tette (pinnesikre) spetthull.
NRF nr:3302607
Belastingsklasse:D 400
UTL-50 
Selvlåsende lokk med tette (pinnesikre) spetthull. For ramme UFL-50.
NRF nr:3302629
Belastingsklasse:D 400
UTPL-40 
Selvlåsende lokk, med polyuretan-pakning og helt tette spetthull.
NRF nr:3302625
Belastingsklasse:D 400
NS-1992 
Lokk m/åpne spetthull. Kan leveres med bokstavmerking.
NRF nr:3302454
Belastingsklasse:D 400
NS-1992 GJL 
Lokk i gråjern med åpne spetthull. Kan leveres med bokstavmerking.
NRF nr:3302456
Belastingsklasse:D 400
NS-1992 GJL m/logo 
Lokk i gråjern med åpne spetthull og komm.våpen/logo.
NRF nr:3302448
Belastingsklasse:D 400
NST-1/2 m eksentrisk hull 
Delt lokk med eksentrisk hull for trafikklys. Passer i NS ramme.
NRF nr:3302458
Belastingsklasse:B 125
NST ½ m/sentrisk hull 
Delt lokk med sentrisk hull for trafikklys. Passer til NS-rammer.
NRF nr:3302459
Belastingsklasse:B 125
NST 2 
Lokk med to tette (pinnesikre) spetthull. Kan leveres med komm.våpen/logo.
NRF nr:3302426
Belastingsklasse:D 400
NST 2 S 
Lokk med helt tette spetthull. Kan leveres med komm.våpen/logo.
NRF nr:3302422
Belastingsklasse:D 400
NST-1992 
Lokk med tette (pinnesikre) spetthull og pilmønster mot spetthullene.
NRF nr:3302428
Belastingsklasse:D 400
NST-1992 GJL 
Lokk i gråjern med tette (pinnesikre) spetthull.
NRF nr:3302417
Belastingsklasse:D 400
NST-1992 GJL m/logo 
Lokk i gråjern med tette (pinnesikre) spetthull og komm.våpen/logo.
NRF nr:3302409
Belastingsklasse:D 400
NSTL-1992 
Lokk i seigjern, pinnesikkert m/spetthull og låsarm
NRF nr:3302427
Belastingsklasse:
NSTL-1992 m/logo 
Selvlåsende lokk med tette (pinnesikre) spetthull og kommunevåpen/logo.
NRF nr:
Belastingsklasse:D 400
NSTP3L 
Selvlåsende lokk med 3 låsarmer og tette spetthull og pakning i polyuretan.
NRF nr:3303385
Belastingsklasse:D 400
NSTPL 
Selvlåsende lokk med tette (pinnesikre) spetthull og pakning i polyuretan.
NRF nr:3302432
Belastingsklasse:D 400
NSTPL - Sentrisk hull 
Selvlåsende lokk m/pakning i polyuretan og sentrisk hull for kapsellokk UT-25.
NRF nr:3302443
Belastingsklasse:D 400
NSTPU 
Lokk med tette (pinnesikre) spetthull og pakning i polyuretan.
NRF nr:3302433
Belastingsklasse:D 400
NSTT-1992 
Lokk m/helt tette spetthull.
NRF nr:3302419
Belastingsklasse:D 400
NSTTP3L 
Selvlåsende lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull , pakning i polyuretan.
NRF nr:3303387
Belastingsklasse:D 400
NSTTPL 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull og pakning i polyuretan.
NRF nr:3302441
Belastingsklasse:D 400
NSTTPU 
Lokk i seigjern med helt tette spetthull og pakning i polyuretan.
NRF nr:3302442
Belastingsklasse:D 400
NSTTV3L 
Selvlåsende lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull,påstøpt pakning i polyuretan.
NRF nr:3303398
Belastingsklasse:D 400
NSTTVL 
Selvlåsende lokk med helt tette spetthull og påstøpt polyretan pakning.
NRF nr:3303396
Belastingsklasse:D400
NSTTVU 
Lokk med helt tette spetthull og påstøpt polyretan pakning.
NRF nr:3303395
Belastingsklasse:D400
NSTV3L 
Selvlåsende lokk med 3 låsarmer og tette spetthull og påstøpt pakning i polyuretan.
NRF nr:3303397
Belastingsklasse:D 400
NSTVL 
Selvlåsende lokk med pinnesikre spetthull og påstøpt polyretan pakning.
NRF nr:3303393
Belastingsklasse:D400
NSTVU 
Lokk med pinnesikre spetthull og påstøpt polyretan pakning.
NRF nr:3303392
Belastingsklasse:D400
NSTVU-S 
Lokk med pinnesikre spetthull og påstøpt polyretan pakning.
NRF nr:3303391
Belastingsklasse:D400
NYE PRODUKTER
Kombinert kum for flyplassbelysning og rørgate.
En ny generasjon kumlokk med egen strømkilde, elektronisk overvåking og trådløs varsling.