Velkommen til Ulefos NV

Konsernet sysselsetter 280 personer, og er markedsledende på gategods til det nordiske markedet. Konsernselskapet, som eies 50 prosent av Cappelen Holding AS og det finske Componenta Corp, har sitt hovedkontor på Ulefoss. Selskapet opererer produksjonsbedriftene Ulefos Jernværk og Niemisen Valimo OY, i tillegg til salg- og markedsselskapet Nordiska Gatugods AB i Sverige. Konsernet ledes av Torbjørn H. Rønningen.

Produksjonskapasitet:
14.000 tonn seigjern 16.000 tonn gråjern

Omsetning:
Ca. 30 millioner EUR.

Selskapets forretningsidè er:
Å utvikle og produsere unike produktløsninger i nært samarbeid med våre kunder.
Å tilby markedet tilleggsverdi gjennom et brett produktutvalg, høy fleksibilitet og god kostnadseffektivitet

Visit the Norwegian website Swedish website coming soon Finnish website coming soon