Søk innenfor...    
 Du er her >> Forsiden / Veiledninger
Kontaktinformasjon
Beliggenhet
Til konsernsiden
Våre produkter
Forhandlere av gategods
Forhandlere av ovner
Ulefos Antikkovn
Hagebenker og bord
Forklaringer
Montering av firkantrammer
Montering av gategods generelt
Montering av flytende kumrammer
Produksjonssteder
Niemisen Valimo (FI)
Ulefos Jernværk (NO)

Montering av flytende kumrammer

Flytende kumrammer må monteres riktig hvis man vil unngå ulemper og unødvendige utgifter.

Ufravikelige regler

 • Flytende rammer skal ”flyte” i min. 10 cm. asfalt.
 • Fjern først grus og sand fra kumtoppen. Asfalten skal ha full kontakt med betongringen.
 • Flytende rammer skal valses på plass i varm asfalt som er pakket forskriftsmessig under bæreflensen.
 • Flytende rammer skal ligge helt jevnt med veidekket.
 • Legg en stoppring på rammeskjørtet. Ringen hindrer grus og asfalt fra å trenge ned i kummen i anleggstiden.

Nødvendige forberedelser

 • Kummene må bygges slik at det alltid blir plass til min. 10 cm asfalt.
 • En grei regel er å stille krav om at den ferdige kumhalsen skal ha en total høyde på min. 250 millimeter og maks. 500 millimeter.

Gode råd

 • Bruk ALUSTAR støtteringer eller ULEFOS AS-ring slik at betongringene ikke blir forskjøvet og skadet i anleggstiden.
 • Bruk Flette Lise i anleggstiden. Flette Lise erstatter gruslaget og fjernes først når rammen skal asfalteres på plass. Man unngår også skader på betongelementene når Flette Lise anvendes.

Kontroll

 • Når anleggseieren stiller bestemte krav til kvalitet, må utførelsen kunne kontrolleres før jobben godkjennes.
 • Flytende kumrammer må derfor ha kontrollåpninger i rammeskjørtet for at det ferdige arbeidet skal kunne kontrolleres. Da kan man se:
  • at rammen flyter i min. 10 cm asfalt
  • at det ikke er grus på kumtoppen
  • at det er benyttet stoppring

Oppdatert:  18/12-2007, kl 13:48:14
 Ulefos NV AS, Pob 24, N-3831 Ulefoss  Tlf. 35 94 96 00, Faks 35 94 96 01, Epost [email protected]