Søk innenfor...    
 Du er her >> Forsiden / Gategods


Våre produkter

Ulefos NV AS har rik erfaring og stor kunnskap om konstruksjon, produksjon og kontroll av støpegods. Vi bistår med råd og veiledning i alle støpetekniske spørsmål, og kan på denne måten bidra til å gjøre produksjonen både enklere, sikrere og rimeligere.

Våre produkter er inndelt i tre strategiske forretningsområder (SBA). De tre områdene er:

SBA 1
Runde lokk, rister og rammer som ligger i forbindelse med kjørebaner og gatemiljøer. Dette er våre hovedprodukter siden midten av 1950-tallet, og produseres både som standard-produkter og etter kundenes ønsker og spesifikasjoner.
SBA 1 representerer rundt 78 prosent av omsetningen ved Ulefos NV AS.

SBA 2
Firkantede lokk og rister. Hovedproduktet er lokk for trekkekummer som benyttes i forbindelse med kabelbrønner for IT-industrien. Produktene blir gjerne omtalt som trekkekummer, fordi funksjonen er å gi tilgang til kabelbrønnene slik at kabler kan trekkes fra den ene kummen til den neste.
SBA 2 representerer rundt 6,5 prosent av omsetningen ved Ulefos NV AS.

SBA 3
Alle øvrige produkter fra Ulefos NV AS:

  • Ovner
  • Bygningsgods
  • Kundespesifikke produkter som f.eks. lagerhus, kokeplater og maskindeler.

SBA 3 representerer rundt 15,5 prosent av omsetningen ved Ulefos NV AS.

 

Oppdatert:18/01-2007, kl 11:22:17
 Ulefos NV AS, Pob 24, N-3831 Ulefoss  Tlf. 35 94 96 00, Faks 35 94 96 01, Epost [email protected]